Utvecklingskraft i Södertälje = Kräver fler bostäder!

Södertälje utecklas!

Här finns lite av allt, en riktig stadskärna, bostadsområden, bondgårdar, grön och vacker natur, skogar och golfbanor, gemenskap och mångfald och allt omges av härligt vatten!

Telge Bostäder tillsammans med Skanska genomför just nu ett större partneringprojekt som omfattar uppförande av 140 st lägenheter och ett större p-däck med ca 150 parkeringsplatser. Dessutom handlar arbetet om att förbättra tillgängligheten till det kvarvarande rekreationsområdet på Stockholmsberget i Grusåsen. Tanken är att bebyggelsen och trafikytorna ska placeras och utformas så att intrånget i det befintliga grönområdet minimeras och att gångstråken genom området ska upplevas som allmänt tillgängliga och inbjudande.

toofab ansvarar för projekteringsledningen med Jonas Svensk och Michael Sjövall som ytterst ansvariga! Jonas berättar bland annat att:

”En av alla utmaningar vid uppstarten av projektet är att möjliggöra en god tillgänglighet för de offentliga servicefunktionerna”

Inflytt sker mellan september 2018 till senare delen av 2019.