Från varv, slip och pråmar till bostäder, sjöbodar och småbåtshamn

På Kanikenäsholmen i Värmlands huvudstad växer en helt ny stadsdel fram. I det historiska varvsområdet vid porten till Karlstad från Vänern byggs lägenheter i en helt unik miljö där land möter sjö.

Här har det legat varv sedan mitten av 1800-talet. Men det var inte förrän 1912 då man anlade en slip som varvet fick sin storskaliga kapacitet. Under de första årtiondena byggdes främst pråmar som skulle frakta varor och material till och från Göteborg. Varvet la ner verksamheten i början av 1970-talet, men än idag finns en rad byggnader, kranar och slipen kvar. Dessa kommer att finnas integrerade i det nya området och skapa dess unika karaktär och bevara arvet från området.

historia

Här uppförs just nu 152 hyresrätter, vilka beräknas färdigställas under 2018. toofab agerar som byggherreombud på uppdrag av Slättö, vilket innebär att vi följer upp förvärvet av projektet från tidigt skede till nyckelfärdiga lägenheter.