Stockholms nya sjöentré

Kvarteret Hangö ligger i Värtahamnens södra ände och präglas av ett myllrande taklandskap där varje nivå har olika funktioner så som lek, odling, uteplatser och soldäck.

värtahamnen002c

toofab har genom Bijan Mobaraki engagerats på uppdrag av NIAM att leda projekteringen av Hangös 68 fantastiska bostadsrätter. Lägenheter med exklusiv design, hög kvalitet vad gäller balkonger, härliga takterrasser, en tilltagen förvaring inne i bostaden och en mycket samtida arkitektur gällande fastigheten i stort.

Det uppbrutna taklandskapet som skapas blir tillgängligt för alla boende genom att de olika nivåerna har varierade funktioner. Den lägsta fokuserar på lek för barnen, nästa blir odling, den tredje trädgård och allra högst upp en sol- och utsiktsterrass. Samtliga tak får utmärkta solförhållanden och bidrar med goda grönytor.

Södra Värtahamnen är en del av Norra Djurgårdsstaden och ska utvecklas till en blandad stadsdel med kontor, bostäder, handel och service. När det nya området är fullt utbyggt kommer här finnas 2 400 bostäder och 10 000 arbetsplatser.