Nygammalt landmärke till Stockholms norra infart

Vid de tillfällen då du anlänt till Stockholm via E4:ans norra infart så har du säkert lyft blicken mot det så kallade Siemenshuset för att se hur mycket klockan är. Detta har varit hem för den tyska teknikjätten sedan 90-talet. Nu när Siemens flyttar ut under senhösten kommer stora ytor att frigöras för dess fastighetsägare Fastpartner och nya hyresgäster ta vid.

Den danska hotellkedjan Zleep Hotel planerar att etablera sitt första hotell utanför Danmark och har valt att slå ned sina bopålar i detta strategiska läge. De kommer att inneha 4000 kvadratmeter fördelat på fyra plan och ge plats åt 152 hotellrum.

toofab har ett långsiktigt samarbete med Fastpartner, vilket i och med detta projekt kommer att innebära ett stort engagemang under 2018. Vi ansvarar för att driva denna omvandlingen med projekt- och byggledning.