Ombyggnadsprojekt för Stockholmshem

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag. Dom har drygt 50 000 hyresgäster – vilket är lika många som i en mellanstor svensk stad, eller mer än fem procent av stadens alla invånare.

Stockholmshem har ett bostadsbestånd som till nära 80 procent består av fastigheter byggda fram till och med sjuttiotalet. Det ställer idag drygt 40 år senare höga krav på löpande underhållsarbete.

Toofab har sedan i höstas ett ramavtal med Stockholmshem, och vi leder projekten från tidiga utredningsskeden fram till överlämnande, allt enligt Stocholmshems rutiner. Detta ställer naturligtvis stora krav på samarbete mellan oss och våra uppdragsgivare så att dess befintliga hyresgäster är nöjda.

I Stockholmshems fastigheter så är underhåll något som systematiskt, ständigt och successivt utförs. Vi är några på toofab som ansvarar flera olika uppdrag och utför både underhålls- och ROT-projekt. Som till exempel stambyten, tak-, fönster-, fasad- och balkongrenoveringar till anpassning av lokaler.

”Sedan vi klev in i avtalet med Stockholmshem och fick förtroendet att ta oss an deras olika uppdrag, har det visat sig att vårt sätt att leda komplexa projekt och framförallt hantera kundens hyresgäster genom tät dialog och samarbete är en av hörnstenarna för att lyckas.”

Marcus Forsvik, toofab