Modernisering av Novum – Life science center i Flemingsberg

I området kring Flemingsberg äger Hemsö Fastigheter ett flertal byggnader och erbjuder lokaler för forskning, utbildning och vård. Huddinge kommun är en av landets mest expansiva kommuner med stora satsningar på kunskap och forskning. 

Vårdfastigheten som är känd som Novum, uppfördes åren 1988-1990 för forskningsverksamheter med labb. Byggnaden om ca 38 000 kvadratmeter lokalarea, rymmer idag ett stort antal forsknings- och utvecklingsverksamheter samt specialistvård.

På uppdrag av fastighetsägaren, Hemsö leder toofab:s Leif Danfors en utredning av byggnadens robusthet. Utredningen syftar till att förbättra driftssäkerheten, sänka driftskostnader samt möjliggöra fler storlekar på uthyrbar yta. Arbetet omfattar en samverkan mellan tekniska konsulter, utvecklare samt förvaltare på Hemsö. Resultatet ska leda till förslag på åtgärder och genomförandemöjligheter. 

Utredningen pågår under 2018.