MODERNISERING AV AKUTMOTTAGNINGEN OCH AKUTRÖNTGEN vid HUDDINGE SJUKHUS

Huddinge sjukhus byggdes under åren 1968 till 1977 och var på sin tid Skandinaviens största byggprojekt och den absolut största vårdbyggnaden som uppförts i Sverige. Ett ambitiöst program för konst och miljö arbetades fram där en framträdande tanke var: ”Där det finns många människor där skall det också finnas mycket konst.” Byggnaden präglas av 1960-talets rationella tänkande med enhetliga vårdblock av flertalet långa raka huskroppar om fem våningar som förbinds med glasade gångar. Mellan huskropparna bildas gårdar med egna uttryck.  Sjukhusets grundstruktur med generella våningsplan för olika typer av verksamheter utgör fortfarande en hållbar struktur.

Den 1 januari 2004 bildades Karolinska universitetssjukhuset genom ett sammangående mellan Huddinge universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset och utgör Stockholms läns universitetssjukhus med nära samarbete med Karolinska Institutet.

Akutmottagningen är i nuläget i stort behov av ombyggnation då den är dåligt anpassad och underdimensionerad i förhållande till dagens uppdrag.  Det finns ett stort behov av teknisk upprustning och lokalerna är inte tillräckligt anpassade för dagens arbetssätt . Till det kommer en planerad ökning av om ca 35 000 vårdtillfällen på akutmottagningen.

För oss som drivs av utvecklingsprojekt fullkomligt älskar den teknikintensiva miljön ett sjukhus innebär och i synnerhet som i detta fallet en akutmottagning med tillhörande akutröntgen. Utöver detta så handlar arbetet om att leda ett projekt sida vid sida med pågående verksamhet, utformning av interimslösningar under tiden tillbyggnaden pågår samt beaktande av aspekter som hantering olika typer av media som elinstallationer, ventilationslösningar, gasinstallationer till säkerhetsaspekter när det kommer till en offentlig anläggning och ett akutintag. Kort och gott ett superhäftigt uppdrag för ett projektstyrningsföretag som oss, där vi får möjlighet att teama upp och dra synergier mellan våra olika kompetensområden.

Toofab kommer att hålla ihop projektledningen på uppdrag åt Locum mellan åren 2019 till 2022 med en bedömd investering på 200 MSEK.