Kv. Godsvagnen

Nu omvandlas några av de sista industribyggnaderna i Hammarby Sjöstad till flerbostadshus, kvarteret Godsvagnen. Skanska är byggentreprenör och projektet uppförs genom ett joint venture-bolag mellan Areim och Skanska.

Toofabs Oskar Backlund och Martin Somp representerar Ariem som byggherreombud. Projektet omfattar 29 000 m², med 366 lägenheter och en förskola. En ny park kommer också att anläggas i området. Projektet beräknas vara färdigt våren 2020.

Kv. Godsvagnen är en del av Sjöstadsbo som är ett bostadsutvecklingsprojekt om drygt 800 bostäder i Hammarby Sjöstad. Projektet Godsvagnen beräknas att var färdigställt våren 2020 och försäljningen av bostäderna pågår under varumärket The Village Sthlm.