Restaurering av Sollentuna K:A

Sollentuna Kyrka ligger vackert belägen i Rotebro. Här finns en kontinuitet av fornlämningar från stenåldern och framåt. Kyrkans äldsta delar är från slutet av 1100-talet.

Det har skett några radikala förändringar av byggnaderna under århundraden som gått, under 2020 skall kyrkan restaureras och tillgänglighetsanpassas, in och utvändigt. Kyrkan kommer genomgå ett ganska omfattande konservatorsarbete invändigt. En ny orgel kommer att byggas och kyrkan får helt ny ljussättning. Ansvarig arkitekt är Anders Sherman, AIX.

Toofab har nu på uppdrag av Sollentuna församling fått ansvaret över projektledningen. Upphandling har skett under våren 2019, förberedande arbetet följer till hösten och etableringen av projektet planeras till början av året 2020. Kyrkans dagliga verksamhet kommer att vara i drift under den pågående restaureringen så vi skall visa stor respekt för kyrkans dagliga arbete. Vi kommer på grund av det att ställa högre krav än vad man normalt gör på APD- arbetsdispositonen.

Vårt mål är att synas så lite som möjligt under byggtiden för att sen göra ett stort intryck vid invigningen till påsk 2021.

Erika Carlborg,  ansvarig projektledare.