Bromstensstaden

I Stockholms västra delar finner du intill Solvalla det före detta industriområdet i Bromsten.

Här planeras för en omvandling till funktionsblandad stadsdel för boende och besökare, dvs bostäder, verksamheter och förskola med beräknat första tillträde 2022.

På uppdrag av Slättö och Fastpartner ansvarar Michael Sjövall  från oss på toofab för planeringen av genomförandet som utvecklingsprogrammets projektchef. Toofab ansvarar över projektering, upphandling, produktion och avslut i 3-4 etapper med totalt ca 1200 lägenheter. Dessutom innefattar uppdraget styrning och samordning med Stockholm Stad som exploaterar infrastrukturen i och intill området.

Detta område ligger på en gammal sjöbotten och därför kommer arbetet innefatta arbete med att förstärka marken. Spontningsarbeten av arbetsmiljöskäl är även under genomförande, i syfte att förhindra att marken rasar in i ledningsschakten som är mycket djupa.

Första spadtaget är gjort och just nu är pågående arbeten med framtagning av bygglovshandlingar, sanering av marken, pålningsarbete för markförstärkning och upphandling av totalentreprenör.