Förbättra och modernisera

Toofab och Fastpartner har haft ett samarbete som sträckt sig över flera år och i årsskiftet 2019/2020 har vi nu även ingått ett ramavtal kopplat till alla typer av projektledningstjänster från hyresgästanpassningar till projektutvecklingsuppdrag i tidiga skeden.

I Kista, väster om Stockholm, förvaltar FastPartner ett område på ca 75 000 kvm.
Verksamheten i detta område är idag främst lokaler samt en mindre yta lätt lagerverksamhet.

Området byggdes ursprungligen av Microsoft, mellan 1989-1992, för att tjäna deras verksamhet. Lokalerna är i nuläget behov av en omdaning och toofab kommer på uppdrag av FastPartner ansvara över projekt- och byggledning under denna process.
Arbetsgången går ut på att vi på toofab tar vid och följer efter vad FastPartner skrivit kontrakt med hyresgästerna. Platsbesök görs även med hyresgästerna för att reda ut deras behov och upprättar ett förfrågningsunderlag för anpassningen.

Lokalerna som skall anpassas är i stor omfattning i bruk vid tillfället för uthyrning vilket innebär att anbuds- och byggtiden kommer hållas relativt kort.

Första inflytt är beräknad i början på maj och resterande i början på juli.