Modernisering i Gamla stan

Mitt i Gamla Stan finner du en relativt ung fastighet med denna stadsdels mått mätt. Centralorganisationen Saco äger och förvaltar kvarteret Midas byggd på andra halvan av 1970-talet, vilken inhyser deras egna kansli samt externa kontorshyresgäster.

Toofab har fått i uppdrag att ansvara för totalupprustning och omdaning av fastigheten. Där vårt åtagande startade redan under 2018 med att utreda och ta fram beslutsunderlag för om och hur projektet skulle genomföras och gestaltas. Uppdraget som drivs på construction management har nu övergått i produktionsfas och sträcker sig fram till färdigställande i första kvartalet 2021.

Fastighetsägaren har efterfrågat nya tidsenliga system. Både interiör och funktion.
Projektet innefattar att byta ut samtliga installationer. Alla hissar byts ut till moderna som klarar tillgänglighetskrav och nya planlösningar med inriktning på mer öppna ytor.
Det tillskapas även 3 nya våningar för extern uthyrning. Byggnaden inkluderar 8 plan inklusive vind & källare.

Vårt mål är att leverera en bra slutgiltig produkt till ett attraktivt pris berättar Mikael Hollsten, Projektchef