Café Milano, Stockholm


Vi flyttade Milano till Stockholm

Client
PDF Brasserie Group
Architects
Kungsträdgårdsgatan, Stockholm
Year
2015
Program
Projektledning, Projekteringsledning, Byggledning, Kontrollansvar
Status
Inas Jery
Scale
Benjamin Toofani

PDF Brasserie Group har höga ambitionsnivåer för nya Café Milano. Planerna med att investera och bygga om lokalen utfördes som ett samarbetsprojekt mellan oss och dem. Inspirationen för projektet hämtades från klassiska italienska krogar i Milano och Rom.

Bilder från Café Milano

Möter dagens rekommendationer och krav

Utmaningen var att lokalen behövde en rejäl genomlysning kring vilka förutsättningar vi hade att spela med.

För att uppnå detta investerade PDF Brasserie Group 15 miljoner kr i nytt ytskikt, storkök och profilering. För att uppnå ett fullgott resultat tillsammans med den högt ställda ambitionsnivån var ett tätt samarbete med fastighetsägaren avgörande.

En doppio från toofab

Arbetet leddes av Inas Jery och Benjamin Toofani från toofab under våren och sommaren 2015.

– Ombyggnadsprocessen bestod av noggrannhet, lust och expertis präglat av allt från italienska specialiteter och kaffe till specialsnickerier och inredning. Resultatet blev riktigt bra, säger Inas Jery