Hågablick – Att designa ett folkhem!

Längs med Vårdsätravägen i Uppsala, med Hågadalens naturreservat tätt intill, planerar bostadsutvecklingsföretaget OOF tio exklusiva radhus. I förstudien har arbetet handlat om att möta kommunens krav gällande att harmonisera byggnaderna med naturreservatet tvärs över gatan. Projektet har ett modernt funkisuttryck, vilket markerar tydligt att radhusen uppförs i en ny tid samtidigt som de vackra furufasaderna väl smälter in med omgivningarna.

toofab kavlar upp ärmarna och tar sig an deltagandet i projektet från projektutveckling, till upphandling, projektering, produktion och tillsist överlämning av dessa 10 hus. Husen är ritade av Metod Arkitekter och utemiljön av Karavan Landskap.