Hornstull väntar tillökning

En av Svenska Bostäders största kvarter i Stockholms innerstad är Plankan, som ligger i hörnet Hornsgatan/Varvsgatan intill Hornstull. Fastighetsägaren tillsammans med deras ägare Stockholm Stad arbetar på bred front med ytterligare förtätning, i linje med den politiska viljan. Detta betyder att fastigheten utvecklas med påbyggnader av befintlig fastighet samt nybyggnad på innergården. Projektet som planerats och projekterats i drygt ett decenium startar nu äntligen sin produktion under hösten 2019. Här kommer nya hyresrätter och studentlägenheter samsas med befintliga lägenheter när projektet står klart.

På den stora innergården i kvarteret Plankan planeras det att byggas ett runt hus som står på pelare med 92 lägenheter, varav 50 studentlägenheter i de två översta våningarna. Ovanpå befintliga byggnad planeras en takpåbyggnad med 66 lägenheter. Sammanlagt blir det 158 nya lägenheter.

Toofab ansvarar för projekt- och byggledningen tillsammans med Svenska Bostäders projektorganisation.