februari 5, 2021

Premiär för toofab projektering VVS

Nu har första bygghandlingen lämnat toofab projektering VVS.

Simon Nordström och Simon Törnkvist från toofab har projekterat VVS-installationer åt en kund i Saltsjöbaden. Här har de bland annat valt denna fantastiska upplevelsedusch som förväntas vara färdigställd sommaren 2021.
Ett fantastiskt och spännande projekt där alla bidragit med sin expertis.

Vi vill rikta ett stort tack till Simon Cauderan på Per Öberg Architect Design AB, Tomas Johansson på Driftauto, Jim jäderdal på Toppboende AB mfl. för ett gott samarbete.

Kategorier
Författare
Malin Målberg Kontorsansvarig