april 10, 2024

AMF Fastigheter etablerar sitt nya kontor i Mood

I ett av Stockholm citys mest eftertraktade kontors- och handelslägen ligger AMF Fastigheters kvarterskluster Mood, som består av fyra fastigheter intill bland annat Regeringsgatan. Kronjuvelen av byggprojekt i detta cityläge är den pågående utvecklingen av AMF Fastigheters egna kontor som kommer att landa mitt i den pulserande handels- och mötesplatsen.  

Det nya kontoret placeras på plan 4 med huvudentré från handelsplatsen Mood. Projektet innebär en konvertering från butikslokaler, där man tidigare funnit bland annat Svenssons i Lammhult och Posh Living, för att nu anpassas för kontorsverksamhet. Platsen för det nya kontoret är noga vald. I Mood vill AMF Fastigheter komma närmare sin kärnverksamhet: staden och sina hyresgäster, och skapa en öppen plats för samtal och erfarenhetsutbyte. Det nya kontoret hämtar inspiration och uttryck från staden och ska utforska hur miljö, inredning och färger påverkar prestation och välmående. Dessutom så vill man skapa en kontorsmiljö som utgör en förebild för kommande lokaluthyrningar inom ramen för AMF Fastigheters bestånd.

Toofab har fått i uppdrag av AMF Fastigheter att tillsätta en projektlednings-organisation, i syfte att driva processen från tidigt utvecklings- och projekteringsskede genom produktion till färdigställande och överlämning. Detta arbete leds just nu av kollegorna Annika Sjöberg, Sally Marzban och Tomas Nordin.

Tillsammans med AMF Fastigheter, projektörer och generalentreprenören Zengun utformar vi ett unikt kontor och en fantastisk mötesplats mitt i city.

Jag är otroligt stolt över att få arbeta tätt tillsammans med framåtlutade och kompetenta AMF Fastigheter i detta uppdrag.

Annika Sjöberg

Annika Sjöberg

Projektledare
Kategorier