Om oss Vi utvecklar fastigheter och människor

Vi brukar säga att vi jobbar med projektledning och projektering inom byggbranschen, det stämmer inte riktigt. Utveckling av fastigheter är en mer korrekt beskrivning, om vi ser på de projekt vi genomför tillsammans med våra kunder. Och även om mycket av vårt jobb kretsar kring fastigheter och byggnationer, handlar våra projekt alltid om människor.

Ett självklart engagemang

Vårt mål är att vi ska vara den självklara samarbetspartnern för fastighetsägare i Sverige. För att uppnå detta innebär det att vi alltid ska levererar fantastiska projekt.

Vårt arbetssätt innebär att vi jobbar tillsammans med våra kunder. Vi ser också att det blir allt mer viktigt att hjälpa fastighetsägare att genomföra och förverkliga byggprojekt från idé till färdig produkt – med hållbarhetsperspektiv i fokus.

Hos oss finns inga typiska uppdrag. Det som är gemensamt för det vi gör är att våra kunder ska uppleva kontroll och stark närvaro under hela processen. Det skapar trygghet i arbetet och stämmer väl överens med våra fyra ledord: närhet, engagemang, inspiration och kvalitet.

Dels har jag gedigen erfarenhet från nyproduktion av bostäder sen ser jag möjligheter istället för problem, vilket är erfarenheter jag hämtat från mina 10 år inom restaurangbranschen. Nöjda kunder är därför A och O för mig.

Susanne Dykert

Susanne Dykert

Projektchef