Om oss Vi utvecklar samhällsbyggnadssektorn och människor

Vi brukar säga att vi jobbar med projektledning inom samhällsbyggnadssektorn, det stämmer inte riktigt. Utveckling av fastigheter och infrastruktur är en mer korrekt beskrivning, om vi ser på de projekt vi genomför tillsammans med våra kunder. Och även om mycket av vårt jobb kretsar kring fastigheter och infrastruktur, handlar våra projekt alltid om människor.

Ett självklart engagemang

Vårt mål är att vi ska vara den självklara samarbetspartnern för samhällsbyggnadssektorn i Sverige. För att uppnå detta innebär det att vi alltid ska levererar fantastiska projekt.

Vårt arbetssätt innebär att vi jobbar tillsammans med våra kunder. Vi ser också att det blir allt mer viktigt att hjälpa fastighetsägare och myndighteter att genomföra och förverkliga projekt från idé till färdig produkt – med hållbarhetsperspektiv i fokus.

Hos oss finns inga typiska uppdrag. Det som är gemensamt för det vi gör är att våra kunder ska uppleva kontroll och stark närvaro under hela processen. Det skapar trygghet i arbetet och stämmer väl överens med våra fyra ledord: närhet, engagemang, inspiration och kvalitet.

Dels har jag gedigen erfarenhet från installationstekniska projekt sen ser jag möjligheter istället för problem, vilket är erfarenheter jag hämtat från mina år i branschen. Samarbete mellan olika kompetenser är A och O för mig.

Victor Andersson

Victor Andersson

Projektchef Installation