Våra tjänster Mer än bara projektledning

Vi växer snabbt, är ett entreprenöriellt och drivet bolag med lång erfarenhet av projektledning inom samhällsbygnadssektorn – Hus och Infrastruktur är med andra ord företagets huvudinriktning.

Inom styrning och ledning agerar vi bland annat i roller som byggherreombud, vilket innebär att vi bevakar våra kunders intressen i förädlingsprojekt.

Vi tillhandahåller teknisk due dilligence vid fastighetsöverlåtelser och bistår med expertis inom fastighetsutveckling, från markanvisning, planprocesser till skapande av produkten.

Projektledning
Om den grundläggande affärsanalysen av ditt byggprojekt har gett grönt ljus så är det projektledningens uppgift att målet nås. Begrepp som kostnader, genomförandetid, funkt…
Installationsledning
I en projekteringsgrupp åtar vi oss oftast ledningen av de tekniska installationerna inom el, tele, ventilation, vs och styr & övervakning för att minimera oförutsedda kos…
Byggherreombud
Vi bevakar våra kunders intressen där de ingått förvärv av fastighetsutvecklingsprojekt och behöver en kompetent resurs som följer arbetets fortskridande. Som byggherreombud…
Teknisk due diligence
Due diligence spelar en central roll för kommersiella fastighetsöverlåtelser i Sverige och undersökningsformen har blivit en standard i branschen. Detta trots att due diligence…
Fastighetsutveckling
Det finns fullt av oslipade diamanter överallt och det gäller bara att kunna se och utveckla dem. Vi drivs av att se potentialen. Att alltid fokusera på möjligheterna för hur …

Mina främsta styrkor är energi, ordning och struktur. Jag ser mig som en problemlösare med fokus på kostnadskontroll.

Viktor Sandberg

Viktor Sandberg

Projektledare