Våra tjänster Mer än bara projektledning och projektering

Vi växer snabbt, är ett entreprenöriellt och drivet bolag med lång erfarenhet av projektledning och installationsprojektering från bygg- och fastighetsbranschen – något som är två av företagets huvudområden. Inom styrning och ledning agerar vi dessutom som byggherreombud, där vi bevakar våra kunders intressen i förädlingsprojekt, genomförande av teknisk due dilligence vid fastighetsöverlåtelser och bistår med expertis inom fastighetsutveckling, från markanvisning, planprocesser till skapande av produkten.

Inom affärsområde Installationsprojektering ansvarar vi för utredningar i tidiga skeden avseende VVS som underlag för investeringsbeslut, utformande av installationskalkyler rörande VS, VENT och STYR till traditionell VVS-projektering från program-, system- till bygghandling.

Projektledning
Om den grundläggande affärsanalysen av ditt byggprojekt har gett grönt ljus så är det projektledningens uppgift att målet nås. Begrepp som kostnader, genomförandetid, funkt…
Projektering
Vi utför utredningar i tidigt skede som grund för ett investeringsbeslut. Bland annat kan det handla om att optimera investering kontra driftkostnad. Dessutom kan utredningen omf…
Installationsledning
I en projekteringsgrupp åtar vi oss oftast ledningen av de tekniska installationerna inom el, tele, ventilation, vs och styr & övervakning för att minimera oförutsedda kos…
Byggherreombud
Vi bevakar våra kunders intressen där de ingått förvärv av fastighetsutvecklingsprojekt och behöver en kompetent resurs som följer arbetets fortskridande. Som byggherreombud…
Teknisk due diligence
Due diligence spelar en central roll för kommersiella fastighetsöverlåtelser i Sverige och undersökningsformen har blivit en standard i branschen. Detta trots att due diligence…
Fastighetsutveckling
Det finns fullt av oslipade diamanter överallt och det gäller bara att kunna se och utveckla dem. Vi drivs av att se potentialen. Att alltid fokusera på möjligheterna för hur …

Mina främsta styrkor är energi, ordning och struktur. Jag ser mig som en problemlösare med fokus på kostnadskontroll.

Marius Aursach

Marius Aursach

Projektchef