december 19, 2022

Citykvarteret som ska bli modert, hållbart och flexibelt

Mitt i centrala Stockholm mellan NKs handelsstråk och Kungsgatans puls ligger Jakobsbergsgatan 24 (kvarteret Jericho). Med anor från 1600-talet, som en utlöpare från Brunkerbergsåsen så utgör detta kvarter idag en fyrklöver tillsammans med tre andra och bildar AMF Fastigheters varumärke MOOD District.

AMF Fastigheter vill utveckla Jakobsbergsgatan 24 till en modern, hållbar och flexibel kontorsfastighet – anpassad för att möta vår tids behov och kontorstrender. I utvecklingen är fokus att bygga upp för framtiden, snarare än att riva ner historien. Målet är att bevara ett kulturarv, samtidigt som man säkerställer att insidan blir en modern och hållbar arbetsplats för många framtida generationer.

Jakobsbergsgatan 24 består av tre sammankopplade huskroppar där byggnaderna är uppförda under olika tidsepoker och har varierat antal våningsplan mellan 9-11 våningar. Bland annat består fastigheten av Televerkets hus (1909) som idag är blåklassat av Stadsmuseet.

Toofab bistår AMF Fastigheter med en projektledningsorganisation som driver detta arbete i nära samarbete mellan fastighetsägare och entreprenör.

Bildmaterial från AMF Fastigheter

De stora utmaningarna i projektet är att förhålla sig till fastighetens karaktär och samtidigt leverera en produkt som både ska vara flexibel och ge så låg klimatpåverkan som möjligt säger Sofie Elmesiöö, projekteringsledare.

Sofie Elmesiöö

Sofie Elmesiöö

Projekteringsledare
Bildmaterial från AMF Fastigheter
Kategorier