mars 17, 2023

Energiprojekten hos Alecta Fastigheter

Alecta Fastigheter har utsett toofab till att i ett första skede leda ett par omfattande utredningar rörande två av deras större fastighetskluster. Fokus för dessa är att förbättra klimat- och energiförbrukningen samt en uppgradering av dess installationssystem. Syftet är att effektivisera driftsekonomin och att skapa bästa möjliga inomhusklimat för Alectas hyresgäster i två mycket unika fastigheter.

 

Terminalen 3 även känd som World Trade Center.

Här leder toofab en förstudie där fokus är att modernisera fastighetens ventilationssystem, för att möta de moderna krav på luftombyte men också skapa förutsättningar att skapa moderna och energieffektiva kontorslokaler.

Fastigheten består av 4 huskroppar om totalt 46 200 kvm, och är en unik mötesplats med ett attraktiv kontorsläge intill knutpunkten Stockholms Central.

 

Lustgården 10 och 18 har toofab ansvarat för en förstudie där målet är att förbättra inomhusklimat och minska energiförbrukningen, och nu pågår detaljprojektering och därefter startar upphandling och produktion. Toofab leder projekten i dessa två fastigheter i nära samarbete med Alecta Fastigheter

Bild: Alecta Fastigheter

Några otroligt spännande projektår väntar oss och Alecta Fastigheter, där vi får visa prov på vår genomförandeförmåga

Victor Andersson

Victor Andersson

Projektchef Installation
Bild: Alecta Fastigheter
Kategorier