maj 18, 2021

Gammal industri blir attraktivt bostadsområde

Norra delen av centrala Eskilstuna genomgår just nu ett stort utvecklingsarbete, en satsning som ska öka antalet bostäder i centrala Eskilstuna. Mitt i de centrala delarna ligger det före detta industriområdet Munktellstaden som under några års tid håller på att utvecklas till ett attraktivt bostadsområde med promenadavstånd till handel och service.

Här har vi på toofab ansvaret att driva fram ett vackert kvarteret benämnt Nacken. Värt att nämna är att Munktellstaden som exploateringsområde har engagerat oss under några års tid, däribland har vi varit engagerade i angränsande nybyggnadsprojekt med både hyresrätter och bostadsrätter om totalt 380 lägenheter. Projektet Nacken omfattar nyproduktion av 208 hyreslägenheter för Heimstadens egna förvaltning. Vårt åtagande är bland annat projektutveckling, projektledning och ekonomistyrning. Involverade är Magnus de Verdier och Malin Albertin.

Kv Nacken ligger intill stadens centrum och i närheten till Eskilstunas nya campus vilket kommer att attrahera målgruppen yngre vuxna. Den industriella historien inspirerar till den nya arkitekturen. Som visar sig i extra takhöjd och en tydligt markerad sockelvåning blandat med små historiska detaljer.

I fastigheten kommer det också att finnas lokaler på bottenplan samt garage om cirka 2 000 kvadratmeter med överbyggd gårdsyta. Den totala ytan blir cirka 14 500 kvadratmeter. Byggnaden kommer att certifieras som Miljöbyggnad Silver därav ställs mycket höga miljömässiga krav på byggnaden. Stort engagemang läggs därför på miljö- och hållbarhetstänk genom hela projektet.

Kategorier