november 26, 2021

Heba förvärvar nyproduktionsenhet

Heba har förvärvat två nyproduktionsprojekt finansierade med investeringsstöd, Älvdansen i Enköping och Källberga i Nynäshamn. Bostäderna passar väl in med Hebas linje att skapa och erbjuda boende för livets olika faser. Marcus Forsvik och Erik Larsson från toofab är engagerade inom båda projekten.

Älvdansen består av 92 hyreslägenheter och 62 trygghetsbostäder, beläget centralt i Enköping. Trygghetsbostäder är en form av mellanbostad med hög tillgänglighet. Nyproducerade hyreslägenheter byggda med investeringsstöd ger attraktiva hyror.  toofab bedriver här projektledning av markarbeten och projektering av projektet.

Källberga består av 123 hyreslägenheter beläget i de nya området i Nynäshamn. Byggstart planeras under vinter 2022, toofab styr projektering i projektet. Byggnaden ska uppnå Miljöbyggnad silver.

Heba har även valt att gå vidare med ett investeringsbeslut för en ny förskola I Axelsberg

Kategorier