Installationsledare

En affärsinriktad lagspelare

Företaget

Vi växer snabbt, är ett entreprenöriellt och drivet bolag med lång erfarenhet av projektledning och installationsledning/samordning från bygg- och fastighetsbranschen – något som är två av företagets huvudområden.

På toofab strävar vi hela tiden efter att vara den självklara samarbetspartnern för fastighetsägare runt om i Sverige. I vårt arbete handlar det inte om vilka byggnader man byggt eller vilka fastigheter man förädlat – utan hur man gjort det, och med vem. Vi arbetar med människor i alla avseenden, det är de viktigaste för oss! Sen är vi riktigt duktiga på det vi gör, men det är en annan historia.

Arbetsuppgifter

Installationsledaren hos oss på Toofab stödjer projektorganisationen med installationstekniska frågor och säkerställer projektens tekniska lösningar och dess funktion samt ekonomifrågor som berör installationsarbeten ingående i projekten. Vidare stödjer installationsledaren inköp av material, teknik och installationsentreprenader. Installationsledaren ansvarar för materialval, systemval och val av arbetsmetoder vid projektering med utgångspunkt från fastighetsägarens behov och krav på teknik, komfort och ekonomin båda vad gäller anskaffningskostnader under projektering och produktionsskede samt drift och underhållskostnader under byggnads livslängd. Med andra ord ansvarar installationsledaren för samtliga installationer så som VVS, EL, Styr, sprinkler tele och kommunikation från projektering och förstudieskede till slutbesiktning av entreprenader (installation) och överlämning av entreprenaderna till driftorganisationer. Det är av stor vikt att installationsledaren är med under hela projekteringstiden för att säkerställa att fastighetsägarens krav och behov uppfylls eller helst överträffas. Hos oss på toofab, ansvarar installationsledaren för.

  • Ansvar för projektering av installationer ingående i projekten tillsammans och i samråd med projekteringsledaren
  • Ansvar för att säkerställa att fastighetsägarens krav och behov med avseende på ekonomi, drift och komfort uppfylls redan vid projekteringsskedet.
  • Med sin spetskompetens inom teknik och installationer ansvaras installationsledaren att lösningar, material och metodval som projekteras är funktion- och kostnadseffektiva.
  • Ansvar för samordning mellan installationer och övriga byggnadsdelar vid projektering
  • Delaktighet vid val och upphandling av projekteringsorganisation för installationerna ingående i projekten
  • Delaktighet vid val och upphandling av installationsentreprenörer
  • Uppföljning och kontroll att kraven uppfylls under produktionsskede
  • Delaktighet vid entreprenadbesiktningar av installationsarbeten och bevakning att beställarens krav och behov är uppfyllda
  • Ansvar för framtagning av provningsprogram för samordnad funktionsprovning samt att tillsammans med installationssamordaren i projektet driva samordnade funktionsprovningar.

Vi söker dig som

Har 5-10 års erfarenhet och är en affärsinriktad lagspelare som har kompetens och vilja att utveckla en stark organisation tillsammans med företagetDu gillar utmaningar och har en naturlig fallenhet för att skapa en bra atmosfär för dina medarbetare. Vidare bör du som person drivas av att skapa nya affärer och relationer både internt och externt. Hos oss värdesätts din prestigelöshet, ödmjukhet och nyfikenhet. 

Du har en ingenjörsutbildning på högskolenivå och dokumenterad erfarenhet och passar du in i rollen. Vidare har du med dig en viss teknisk kunskap inom något eller några av områdena ovan som kommer väl till användning när du är i kontakt med våra kunder och sätter dig in i deras olika utmaningar.

Vi tar naturligtvis emot ansökningar eller frågor via mail eller telefon, se kontaktuppgifter nedan.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta

Daniel Feyli
Teamchef Installation
daniel.feyli@toofab.se
072-891 14 27

Magnus de Verdier
VD
magnus.de.verdier@toofab.se
073-381 42 08