maj 11, 2021

Miljöcertifierade hyresrätter i Västerås

Illustration: E/S-A Arkitekter och projektutvecklare I am Home

Västerås är en attraktiv utvecklingsstad som har ambitiösa planer för en hållbar stadsutveckling med bland annat fler hyresrättslägenheter. Under 2021 kommer I am Home uppföra 252 moderna hyresrättslägenheter i stadsdelen Eriksborg, som vid färdigställandet kommer att förvaltas av Rikshem. Stadsdelen står inför en expansiv fas med sikte på fler bostäder, levande stadsmiljö och en hållbar stadsbyggnad med moderna och attraktiva fastigheter och kvalitativa boenden.

I am home som är byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, kommer under året byggstarta 1723 lägenheter i mellersta och södra Sverige.

Ett av projekten som innefattas av denna satsning är då Vedbo i Västerås. På fastigheten uppförs sex huskroppar med fyra våningar samt vindsvåning. Det ställs mycket höga miljömässiga krav på byggnaden då Vedbo byggs enligt Miljöbyggnad SIlver. Stort engagemang läggs därför på solskyddet, ljudmiljön, ventilationen och energinivåerna.

Det är glädjande att arbeta med ett projekt som tydligt markerar ett stort engagemang i miljöfrågor.

Richard Larsson

Richard Larsson

Projektledare

toofab har rollen som projektledare för IAH:s räkning. Vilket innebär att bevaka och följa upp totalentreprenörernas projektering och produktion så att  gällande avtal och bestämmelser efterlevs.  Samt att sluttagaren Rikshems förväntningar och krav uppfylls. Rollen innebär också att hantera  och samordna frågor  mot myndigheter, nätägare och intilliggande fastighetsägare.  Men också ansvara för totalekonomin för projektet.

Kategorier
Författare
Malin Målberg Tegnér Kontorsansvarig