november 3, 2023

Modernisering av stort sjukhus

Löwenströmska sjukhuset är ett av Region Stockholms större närsjukhus och rättspsykiatri beläget i, Upplands Väsby. Sjukhusets omgivningar omfattar ca 100 hektar, och innefattar utöver sjukhusområdet även skog och jordbruksmark, vilket skapar en otroligt vacker inramning.

De äldsta delarna av sjukhuset byggdes under början av 1960-talet och under 80-talet uppfördes de senare delarna som omfattar ca 15 000 m2 rättspsykiatri.

Toofab engageras just nu i i den tekniska upprustning och lokalanpassning som rättspsykatrin är i behov av. Fastighetens behov och verksamhetens behov har varit styrande i förstudiearbetet och målet är att uppnå ändamålsenliga lokaler för den rättspsykiatriska slutenvården på Löwenströmska sjukhuset.

Största utmaning i projektet som nu inleds med programskede, är att hitta bästa etappdelning och evakueringslösning av patienter under genomförandetiden som kan säkerställa att verksamhetens produktion behålls till 100 % under byggtiden.

Magnus de Verdier

Magnus de Verdier

Toofab har av Locum fått i uppdraget att genomföra projekteringsledning under program- och systemhandlingsskedet. Engagerade i detta åtagande är Magnus de Verdier och Thair Ebraheem.

Kategorier