december 12, 2023

Historisk plats blir inspirerande miljö för kontor, designstudio och catwalk

Arkitekten Åke Tengelin fick uppdraget att rita byggnaderna för frihamnen, vilka stod klara under 1920-talet

Magasinsbyggnaderna spelade en avgörande roll som förvaringslokaler men har förutom sin industrihistoriska betydelse även arkitektoniska värden som representanter för 1920-talsklassicism.

Stockholm Hamnar och toofab utför nu omfattande arbeten på Magasin 3. Några av målen är att bevara, återskapa och utveckla den unika industriella karaktären. Dessutom ska vi skapa en modern samt rationell teknisk infrastruktur för att kunna erbjuda flexibla och attraktiva kontor. Samtidigt ska vi inkorporera hållbara metoder, tekniker och material för att minska byggnadens miljöpåverkan. Projektet besätts av en projektledningsorganisation bestående av Robert Vangstad, Henrik Eiderbrant, Martin Somp, Peter Ljungqvist och Adam Andersson.

Vi ser ett väldigt fint samarbete som tagit sin början mellan oss och involverade från Stockholms Hamnar, i och med detta projekt.

Henrik Eiderbrant

Henrik Eiderbrant

Projektledare

Ett av de större uppdragen handlar om att omvandla ett historiskt magasin till en livfull och inspirerande miljö för kontor, showroom, designstudio och catwalk för GANT och deras huvudkontor.

Det är en stor satsning med fokus på att bevara, återskapa och framhäva unika arkitektoniska kvaliteter och samtidigt utveckla den industriella karaktären som magasinet har.

Entréplan byggs om för att inrymma Gants nya showroom. En intressant lokal med över 4m i takhöjd som byggs om till ett inbjudande showroom i industriell karaktär. Lokalen utförs med blockväggar för att kunna dela in i flera olika miljöer, samt öppnas upp för större sammankomster och visningar.

Kategorier