juni 14, 2024

Radhusområde som smälter in i vacker villabebyggelse

Nynäshamn är en charmig och växande stad belägen vid Östersjökusten, med närhet till både naturen och storstaden Stockholm. Staden erbjuder ett brett utbud av bostäder, från pittoreska villor och radhus till moderna lägenheter.

På senare tid har bostadsbyggandet ökat i Nynäshamn på grund av stor efterfrågan på bostäder i området. Många nya bostadsprojekt har startats och flera nya bostadsområden har tagit form. Fokuset har varit att bygga mer varierade och hållbara bostäder för att möta behoven hos den växande befolkningen. Det ökade bostadsbyggandet har också resulterat i en ökad tillströmning av människor till Nynäshamn och staden växer i snabb takt.

Med flera år av en sval bostadsmarknad i ryggen tar nu Settler Properties fanan och startar upp projekt Brf Havsfrun i de centrala delarna av Nynäshamn. Toofab har fått i uppdrag att, tillsammans med Settler Properties, leda processen från bygglovskedet till nyckelfärdigt hus. Med våra skickliga projektledare Benjamin Toofani och Angelica Bergström ämnar Toofab fortsätta sin roll som drivande aktör i att bredda bostadsmarknaden.

Här planeras upprätta 26 st radhus i en färgglad skala med en stor grönskande innergård. Ett naturligt komplement och förtätning av det befintliga lummiga villaområdet.

Genom förtätningen av ett redan befintliga villaområde har vi lyckats bevara den charm och karaktär som området alltid haft samtidigt som vi har skapat mer plats för människor att bo och trivas. Det är en balansgång som kräver noggrann planering och goda idéer vilket vi i gott samarbete tillsammans med Settler Properties lyckats skapa!

Angelica Bergström

Angelica Bergström

Projektledare
Kategorier