maj 23, 2022

Restaurering av Lovö Kyrka

Lovö kyrka ska få tillbaka sin forna glans genom en utvändig restaurering. Erika Carlborg och Peter Kaijser från Toofab är engagerade i projektet och bevakar utförandet av tak- och fasad- restaureringen.

Vi befinner oss i uppstartsfasen och vi ser redan utmaningar men tidplanen, säger Erika. Eftersom det är ett byggnadsvårdsprojekt så ställs det ytterst hårda krav på kvaliteten av genomföranden.  Alla beslut måste följas upp noga och kommuniceras till länsstyrelse och antikvarie.

Kyrkan är vackert beläget ute på Ekerö utanför Stockholm och omges av ett välbevarat odlingslandskap.

Uppdraget har projekterats av slottsarkitekt Erland Montgomery, AIX och följs av antikvarie Cecilia Pantzar, Pantzar&Janke

Kategorier