november 23, 2023

Specialistkompetens förses i projekt Förbifart Stockholm

Trafikverket bygger sedan några år en ny sträckning av E4:an väster av Stockholm. Detta ska bli en 21 km lång väg med hela 6 nya trafikplatser. Stora delar i tunnel nära stadsmiljö, under Mälaren, genom naturreservat och nära världsarv. Ett avancerat projekt som kräver kompetens och erfarenhet.

Själva tunnellängden är 18 km lång, vilket gör det till en av världens längsta motorvägstunnlar. Med de tekniska systemen i E4 Förbifart Stockholm blir mängden teknisk utrustning i Stockholms väganläggningar dubbelt så stor. Tunneln och de högteknologiska säkerhetssystemen som installeras i den motsvarar Norra och Södra länken, Essingeleden, Norrortsleden och Muskötunnel tillsammans.

Under hösten 2023 nåddes ett stort delmål, i samband med att vägtunneln nu är helt utspräng och fokus flyttas istället till installationer och sedan testning. Allt syftar till en trafikstart av hela sträckningen år 2030.

Toofab är sedan en tid tillbaka delaktiga med Arbetsmiljöspecialist Cecilia Schönning som jobbar på Sektion Lovö och Eva Levander som har rollen som Controller för projekt Installationer.

Med min erfarenhet från både utbyggnad av tunnelbanans blåa linje samt röda linjens uppgradering blir detta ett nytt spännande uppdrag för oss att tas oss an!

Eva Levander

Eva Levander

Projektcontroller
Kategorier