januari 31, 2024

Svenska hemliga rum

Ofta berättar vi gärna om de olika projektledningsuppdrag vi engageras i, men långt ifrån alla ser dagens ljus! Detta är specifikt när sekretess är av största vikt och specialistkompetens är nyckeln. På Toofab trivs vi sedan en tid med utmaningen att navigera i uppdrag som inte riktigt är officiella, exempelvis SUA-klassade byggprojekt (där säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal gäller).

Föreställ dig att vi är de tysta arkitekterna bakom kulisserna, som skapar och formar utrymmen för känslig verksamhet för svenska myndigheter. Vi kanske arbetar med statliga byggnader som inrymmer polis/rättsväsende, fortifikationsanläggningar, vård och anstaltsbyggnader, eller så gör vi inte det. Vår expertis spänner över ett spektrum av sektorer där sekretessen inte är förhandlingsbar.

Vad skiljer oss åt? Det är möjligen våra dokumenterade kunskaper i säkerhetsskydd. Vi är med andra ord inte bara byggprojektledare, vi hanterar även konfidentiella uppgifter, kompetenta på att utföra noggranna säkerhetsanalyser, utarbeta omfattande säkerhetsskyddsplaner och navigerar i gränslandet mellan säkerhetsskyddsavtal och de krav som ställs inom ramen för den byggda miljön.

I en tid där globala säkerhetsproblem är på den högre skalan, har efterfrågan på våra tjänster/kompetenser ökat. Det geopolitiska landskapet förändras, och i takt med att det gör det, ökar också behovet av yrkesverksamma som kan navigera i komplexiteten i ett säkert byggande.

Här på Toofab har vårt projektledarskap en fördel. Vi levererar inte bara resultat; vi är med och skapar ett robust samhälle i en allt mer osäker värld. Där varje projekt är ett bevis på att vårt engagemang balanserar mellan spetskompetens och sekretess.

Projektledare
AI-genererad bild
Kategorier