Tjänster

Byggherreombud

Vi bevakar våra kunders intressen där de ingått förvärv av fastighetsutvecklingsprojekt och behöver en kompetent resurs som följer arbetets fortskridande. Som byggherreombud tar vi ett ansvar för utvecklingen av våra kunders projekt. Det omfattar exempelvis ekonomistyrning för intäkter och kostnader mot ett definierat fastighetsvärde. Vi företräder fastighetsägaren eller fastighetsfonden gentemot myndigheter, konsulter och entreprenörer. Sammanfattningsvis kan man säga att vi stakar ut vägen för att fastighetsprojektet utvecklas på rätt sätt.