Tjänster

Fastighetsutveckling

Det finns fullt av oslipade diamanter överallt och det gäller bara att kunna se och utveckla dem.

Vi drivs av att se potentialen. Att alltid fokusera på möjligheterna för hur vi kan utveckla redan attraktiva lägen, marker och fastigheter.

Vi tar gärna ett större grepp och gillar att blanda olika typer av fastighetssegment. Helst är vi med från tidiga skeden – från råmark, till detaljplanelagd mark och hela vägen till färdigutvecklade områden.

Oavsett projekt och typ av fastighet tar vi alltid ett helhetsansvar. Det gäller samtliga byggrelaterade processer som markförvärv, tillstånd, projektering och byggnation samt efterföljande underhåll och förvaltning. Allt för att skapa goda förutsättningar för ett långt samarbete.