Tjänster

Installationsledning

I en projekteringsgrupp åtar vi oss oftast ledningen av de tekniska installationerna inom el, tele, ventilation, vs och styr & övervakning för att minimera oförutsedda kostnader i produktionsskedet. När vi går in i detta skede så handlar det om att samordna de tekniska installationerna för att driva en så effektiv produktion som möjligt.