Tjänster

Projektering

Utredning / tidiga skeden VVS

Vi utför utredningar i tidigt skede som grund för ett investeringsbeslut. Bland annat kan det handla om att optimera investering kontra driftkostnad. Dessutom kan utredningen omfatta att finna orsaker till felfunktioner i befintliga system alternativt för att klarlägga sätt för försörjning med värme, kyla etc. Många av våra utredningsuppdrag innefattar mätningar av olika slag. Vi har rutin och utrustning för flertalet typer av mätningar som är aktuella inom bygg- och fastighetsbranschen.

VVS-projektering

Att skapa en god termisk komfort är komplext, eftersom den påverkar trivsel och välmående. Därför krävs teknisk kunskap, erfarenhet, men också kreativitet i alla de projekteringsskeden vi stöter på. Våra VVS-konsulter designar energieffektiva och välfungerande inomhusklimat för både arbetsmiljöer och bostäder och hanterar uppdrag i samtliga skeden i byggprocessen.

Från idé-/utredningsskede och förstudier via programhandlingar till projekteringsfas. Vi tror att den största kundnyttan uppnås med integrerad projektering där vi kan handlägga, projektera och ansvara för samtliga installationssystem. Ett helhetstänk för samtliga installationsområden i ett byggprojekt. Då kan vi påverka samtliga energibärare inom fastigheten, vilket är en stor fördel när man ska leverera energieffektiva lösningar. Den fysiska och tekniska samordningen underlättas också när alla installationskonsulter är samlade i ett kontor.

Vårt fokus ligger i att optimera installationssystemen för beställare och brukare med hänsyn till funktion, energianvändning, investerings-, drift- och underhållskostnader. Toofabs VVS-konsulter har levererat helhetslösningar med höga krav på energianvändning och miljöcertifiering i ett flertal stora projekt där våra beställare varit både privata och offentliga fastighetsägare.

Kalkylstöd

Vi utformar installationskalkyler på beställning från våra kunder dels i enskilda installationsinvesteringar alternativt som underlag i större sammansatta fastighetsutvecklingsprojekt.