Tjänster

Projektledning

Om den grundläggande affärsanalysen av ditt byggprojekt har gett grönt ljus så är det projektledningens uppgift att målet nås. Begrepp som kostnader, genomförandetid, funktion, kvalitet och en miljömässigt hållbar utveckling kan vi på våra fem fingrar.

Projektledning är ett av toofabs huvudområden. Det betyder att vi ger dig som fastighetsägare tillgång till en erfaren och kompetent projektorganisation med förståelse för din affär.

Vi kommer passera faser i processen då det krävs projektledning, projekteringsledning, produktionsledning samt kritiska specialområden såsom t.ex kalkylering, miljöstyrning, inköp/upphandling, kvalitetsledning, miljöledning och entreprenadrättsliga tolkningar med mera. Roller som vi har erfarenhet och kompetens kring.

Vi är fullt medvetna om att huvudområde projektledning är en vital resurs i byggprocessens alla faser. Vi har därför stor erfarenhet av de komplicerade överlappningarna mellan dessa faser, dvs hur en verksamhetsidé tas vidare in i ett genomförande av ett fastighetsutvecklingsprojekt.

Magnus de Verdier Styrelseledamot, VD