Tjänster

Teknisk due diligence

Due diligence spelar en central roll för kommersiella fastighetsöverlåtelser i Sverige och undersökningsformen har blivit en standard i branschen. Detta trots att due diligence gjorde sitt intåg på den svenska fastighetsbranschen så sent som i slutet av 90-talet.

Inför ett förvärv eller avyttring av fastigheter, är det viktigt att kunna identifiera och klargöra juridiskt ansvar, övergripande status och värde, risker samt brister med hänsyn till såväl miljöaspekter som tekniska frågor.

Våra tjänster inkluderar:

  • Statusinspektion av befintliga fastigheter
  • Genomgång av teknisk dokumentation vid nybyggnad
  • Kostnadsbedömningar
  • Analys av operativkostnaderna
  • Stöd i avtalsförhandlingarna
  • Kontraktsuppföljning och leverans
  • Stöd gällande byggavtal
  • Tillhandahållande av specialistkompetens inom konstruktion, miljö och installationer