juni 23, 2021

Toofab gör avtryck i Tyresö

Beläget på Tyresö, strax söder om äldreboendet i Villa Basilika i Bollmora uppför toofab just nu 20 stycken bostadsrättsradhus. Nedan ser ni bland annat Tyresö kommunstyrelses ordförande Anita Mattsson och Benjamin Toofani vid invigandet av den tredje och sista etappen av byggnationen på Kryddvägen.

Den nya förlängningen av Basilikagränd löper längs en bergssluttning, vilket gör att gatans två sidor får olika karaktär. På östra sidan ligger husen inskjutna i terrängen, saxade i förhållande till varandra och följer gatans lutning. På västra sidan delas radhusen upp i mindre längor, vars gavlar sluter an till Basilikagränd. Dessa längor binds samman av ett perforerat plank. Bebyggelsen har planerats så att gång och cykling blir ett naturligt inslag i området. Det ska vara enkelt att röra sig tvärs Basilikagränd via smitvägar till naturen och via gränder ner till det närliggande odlingsområdet.

Vi tror att det är många med bakgrund i Tyresö som vill flytta tillbaka efter några år på andra platser och vi beräknar att det skall vara möjligt redan till årskiftet 2021/2022  då de första bostäderna beräknas vara klara.

Kategorier
Författare
Malin Målberg Tegnér Kontorsansvarig