maj 23, 2024

HEBA och Toofab vänder bostadsmarknaden

Stockholm fortsätter att växa och behovet av nya bostäder med goda kollektiva kommunikationer är fortsatt starkt trots den ekonomiska situationen som fått bostadsbyggandet att stagnera. I linje med Stockholms mål att bygga fler bostäder förtätar HEBA Fastighets AB den charmiga stadsdelen Västertorp i Hägersten med 48 lägenheter fördelat på två lamellbyggnader som elegant smälter in i den omgivande bebyggelsen. Utöver cirka 4000 kvm BTA, innefattar projektet även parkeringsplatser och en ambitiös finplanering.

Med våra medarbetare Filip Evaldsson och Blenard Saraci i spetsen har Toofab sedan tidigt skede bidragit till fastighetsutvecklingen med projekt- och projekteringsledning och spadtag är planerat till det fjärde kvartalet detta år.

Projektets fokus har varit att skapa moderna, hållbara och driftsäkra byggnader som HEBA kan förvalta i decennier framöver. Arkitekturen är smakfullt framtagen av Joliark för att skapa en modern men diskret och försiktig inpassning i naturmarken mellan den tidstypiska 40-talsbebyggelsen.

HEBA infriar sina kundlöften om trygga och hållbara boenden för människor i alla livsskeden genom noggrann planering och hållbara material med de framtida hyresgästerna i fokus. För att säkerställa högt uppsatta miljömål kommer byggnaderna Svanenmärkas.

Vi på Toofab är glada över att få vara delaktiga i att vända utvecklingen av bostadsmarknaden och det är givande att arbeta med en långsiktig fastighetsägare som vill satsa på kvalitet och hållbart byggande!

Filip Evaldsson

Filip Evaldsson

Projektledare

Vi ser fram emot att tillsammans med Toofab fortsätta vårat goda samarbete och tillskapa nya hållbara och moderna hyresbostäder i Stockholm trots en utmanande bostadsmarknad. Fastigheten har många fina kvalitéer både för hyresgäster och oss som fastighetsägare! Det är en fastighet vi kommer vara stolta över.

Henrik Fernström

Henrik Fernström

Chef Fastighetsutveckling, Heba Fastighets AB
Kategorier