juni 27, 2024

Toofab och Signalisten sätter Bagartorp på kartan

Stockholm fortsätter att växa och nu planeras nya hyresbostäder att upprättas i Bagartorp, Solna. Här planerar Signalisten att bygga runt 250 nya hyresrätter och ett nytt centrum för att utveckla Bagartorp till en mer levande och sammanhållen stadsdel med fler bostäder, torg och promenadstråk. De nya husen byggs i 7–16 våningar med lokaler för handel och service i gatuplan och garage i källarplan. Byggstart med rivnings- och markarbeten är planerad till vintern 2024.

Med våra medarbetare Dan Törnqvist, Anders Lehto, Elin Lindgren och Jonas Thunberg i spetsen kommer Toofab inom sitt ramavtal med Signalisten bistå med projekteringsledning, upphandling, ledningssamordning och produktionsplanering. Tillsammans med Signalisten sätter vi Bagartorp på kartan och utvecklar fler attraktiva bostadsmöjligheter!

Det har varit väldigt roligt att tillsammans med kollegorna på Toofab och med Signalistens projektledare Endre Barat och Joakim Björk få bearbeta projektet och forma ett område som kommer vara attraktivt för såväl de boende som för fastighetsägaren.

Anders Lehto

Anders Lehto

Projektledare
Kategorier