juni 20, 2023

Vi breddar organisationen

I takt med att toofab växer, växer även målen. Nu breddar vi organisationen och utökar med två nya affärsområden.

Som en del av vår strävan att uppnå våra mål har vi internt utsett Victor Andersson till Teamchef. Victors huvudsakliga ansvar blir att skapa och leda ett team av projektledare som har specialiserad kompetens inom installation- och fastighetsteknik. Genom att rekrytera och bygga denna delen av organisationen kommer vi att stärka vår förmåga att leverera högkvalitativa lösningar inom dessa områden.

Sedan början av juni har Eva Levander påbörjat en resa där vi bygger en ny förmåga. Med en bakgrund på WSP och erfarenhet av att arbeta med tunnelbaneutbyggnad de senaste 7 åren och dessförinnan anpassning av tunnelbanans röda linje, är Eva en viktig pusselbit i detta arbete.

På liknande sätt som Victor kommer Eva att ta på sig ansvaret att bygga upp sitt eget team av projektledare, som specialiserar sig inom infra.

Genom att bygga denna organisationen med unik spetskompetens kommer vi att stärka vår förmåga att framgångsrikt genomföra infrastrukturprojekt.

Varmt välkommen till toofab Eva!

Kategorier