Att vårda en grönklassad fastighet

Byggnaden är både projekterad och uppförd år 1894, vilket är en imponerande tidplan. Det framgick av de ritningar som vi tagit del av, vilka är signerade av arkitekten Carl Kleitz i mars månad detta året och som sedan slutbesiktigades och godkändes av stadsarkitekten Ludvig Hedin i augusti samma år.

Kv Vildsvinet 25 som är den rätta benämningen var något tilltufsad men ansågs som en oslipad diamant när vi på toofab startade upp arbetet 2012 vid korsningen Storgatan och Grevgatan på Östermalm i centrala Stockholm.

I vårt åtagande vilket har skett i nära samarbete med den bostadsrättsförening som gav oss uppdraget, har det i mångt och mycket handlat om att varsamt renovera fastigheten avseende dess fasad, fönster och trapphus. I samband med utredningen tog vi och bostadsrättsföreningen in antikvarisk hjälp för att förstå fastighetens historia, gestaltning och kulörval vilket naturligtvis förvanskats under 60- och 70-talet. Vidare har det skett en uppdatering av både el-, data- och teleinstallationer såsom ventilation, vatten, avlopp och undercentral.

4 år senare kan vi nu stolt dra oss tillbaka och konstatera att Kv Vildsvinet 25 återigen blommat ut för att hålla i ytterligare 100 år!

Bilder från Kv Vildsvinet

Det har varit en fantastisk resa att få vara med om att ta hand om en sådan gammal grönklassad fastighet och resultatet är att den nu som för 100 år sedan åter igen blommar igen.

Magnus de Verdier

Magnus de Verdier

VD, toofab