Ett trivsamt boende med sociala mötesplatser

I Örebros nya stadsdelen Sörbyängen har vi tillsammans med vår uppdragsgivare Slättö uppfört 187 hyresrätter fördelat på fem huskroppar. Husen har bland annat fått en träfasad i thermowood, som ger en härlig naturlig känsla och är vid uppförandet byggt enligt klassning Miljöbyggnad Silver enligt Sweden Green Building Council.

På gården finns samutnyttjade ytor för att skapa sociala mötesplatser och en trivsammare innergård. Bostäderna varierar mellan 1-3 rum och kök och har hög boendestandard vad gäller entrébalkonger, dubbeldörrar, generös takhöjd, vägghängda toaletter och en mycket god arkitektur. I entréplan skapas möjligheter för ett levande gaturum med ett flertal kommersiella lokaler.

Sörbyängen är en helt ny stadsdel som är under utvecklande i Örebro. Tillsammans med grannområdet Södra Ladugårdsängen kommer det före detta flygfältet att utgöras av nära på 5000 bostäder. Bara två kilometer från galleriorna i city, Södra station och direkt närhet till universitetet.