Ett omhändertagande av Lovö Kyrka

Lovö kyrka tros ha anor från 1100-talet då man på 1930-talet funnit runstenar från den tiden i kyrkobyggnaden.  Men innan dess kan en träkyrka funnits på markerna men fick ge plats för den stenkyrka som står där idag.

Uppdraget som startade i februari 2022 gällde yttre restaurering av Lovö Kyrka.

toofab har i uppdraget agerat som projektledare där vi tog på oss ansvaret inför upphandlingen. Inledningsvis granskade vi förfrågningsunderlaget, säkerställde att underlaget var komplett varefter vi  bidrog med AF-del och handlade upp entreprenören. Vi följde projektet under hela utförande tiden.

Syftet med projektet var att lägga nytt spåntak på långskeppet och kyrktornet, restaurering av fogarna på kyrkans fasad, målning av samtliga fönster och ny takavvattning.

 

En av de största utmaningarna som dök upp under projektets gång var att övertyga länsstyrelsen om att plåttaken uppepå kyrktornen inte gick att bevara på grund av den dåliga tekniska statusen. Det blev en långdragen beslutsprocess som förhalade projektet med två månader.

Det blev tillslut omfattande plåtarbeten på kyrktornet. Plåttaken som sitter idag är svartmålad-, förlackerad plåt vilket är en replika på orginal arbetarna som är utförda i svartplåt.

I december 2022 var all restaurering färdigställd och projektet kunde avslutas.

Vi önskar rikta ett stort tack till vår beställare Roland Johansson på Ekerö Pastorat.