Luftiga och moderna arbetsytor

På uppdrag av Grönland Fastighetsförvaltning AB fick toofab 2019 i ansvar att driva en ombyggnad av kontorsbyggnad samt hyresgästanpassningar som omfattar 5 200 kvm lokalyta. Byggnaden är belägen i Täby och uppfördes 1999.

Teamet från toofab har ansvarat för att planera och styra de kostnadsdrivande delarna av projektet med målbilden att så snart som möjligt ha inflyttningsfärdiga lokaler för nya hyresgäster. Då byggnaden tidigare brukades av en och samma hyresgäst var det toofabs ansvar att leda konverteringen av byggnaden från att vara dimensionerad för endast en hyresgäst till att klara upp till fem samt att säkerställa att byggnadens infrastruktur så som tekniska installationer fungerar för flera hyresgäster på ett för fastighetsägaren robust sätt. Ventilationslösningen är unik i Sverige och det finns endast några få ytterligare byggnader med denna så kallad hybridventilation.
I uppdraget ingick att leda utredningar, projekteringsledning, genomföra upphandling och byggledning av entreprenaden, samordning av tekniska konsulter samt kontakt med myndigheter gällande bygglov.

Under projektets gång var den knappa projekttiden en utmaning då perioden mellan färdigställda bygghandlingar och tillträdesdag var intensiv. Detta hölls inom ramarna och den första hyresgästen, MIPS AB som är specialiserade och världsledande inom hjälmbaserad säkerhet, kunde flytta in den 1 januari 2020. Roslagsbanans projektkontor flyttade in 1 april och resterande hyresgäster flyttar in under 2020.

Foto på utsidan av MIPS testlabb

toofab har i detta uppdrag varit ansvariga med hjälp av flera samarbetspartners så som:

  • Incoord installationskonsult
  • DetailGroup arkitekter
  • Metrolit Byggnads AB
  • CC Fastighetskonsult