En varsam uppdatering av Sollentuna Kyrka

Sollentuna Kyrka ligger vackert belägen i Rotebro. Här finns en kontinuitet av fornlämningar från stenåldern och framåt. Kyrkans äldsta delar är från slutet av 1100-talet. Kyrkan har nu genomgått en restaurering  och tillgänglighetsanpassning.

Under 2019 startade projektet upp med Erika Carlborg från toofab som ansvarig projektledare.

Kyrkan har även genomgått omfattande konservatorsarbete invändigt, en helt ny orgel från Metzler Orgelbau i Schweiz har byggts samt utbyggnad av orgelläktaren. Kyrkan har också fått helt ny ljussättning.  Ansvarig arkitekt är Anders Sherman, AIX.

Hela projektet har löpt väldigt lugnt och fint, den största utmaningen i alla projekt som innehåller ett byggnadsvårdsminne är att alla beslut måste följas upp noga och kommuniceras till länsstyrelse och antikvarie. En annan utmaning var att vi, pga pandemin, inte kunde få hit orgelbyggare från Schweiz för att säkerställa att orgeln skulle få plats, med det gick bra tack vare luft i tidplan och budget berättar Erika.

Utvändigt kan man skåda ny fasadputs, omfattande timmerkonstruktionsarbeten och kopparplåtsbeläggning av lilla tornet, den sk Ryttaren.

toofab har lett och samordnat projektets olika discipliner, entreprenörer och projektörer. Extra hänsyn har tagit under projektets gång för kyrkan dagliga verksamhet som har varit i drift under hela projektet. Kyrkan invigdes 6 juni 2021.

Ett fantastiskt roligt uppdrag, som jag att väldigt stolt och tacksam över att fåt den stora förmånen att delta i.

Erika Carlborg

Erika Carlborg

Projektledare, toofab
Erika Carlborg i högtidsdräkt vid invigningen.