Varvsverkstad i Karlstad får nytt liv

År 2015 förvärvade Slättö Förvaltning AB ett pågående nybyggnadsprojekt vid Kanikenäsholmen i Karlstad och toofab var i samband med detta involverad som byggherresombud. I förvärvet ingick en varvsverkstad som var Kulturminnesmärkt och när bostäderna var klara var det naturliga att toofab arbetade vidare med ombyggnationen för att skapa en ny användning av den tidigare varvsbyggnaden.

Den gamla varvsverkstaden som uppförts i mitten av 1900-talet ligger beläget vid Klaraälvens utlopp i Vänern. Byggnaden hade genomgått en del förändringar som lett till att den delvis blivit förvanskad. Eftersom byggnaden är kulturminnesmärkt så krävde bygglovsprocessen ett varsamt arbete tillsammans med antikvarie och stadsbyggnadskontoret för att komma fram till en ombyggnad som passade för ett modernt kontor och samtidigt tog hänsyn till byggnadens historia.

Att bibehålla det antika och samtidigt få in det moderna är en balansgång. I detta fall möttes de två komponenterna och slutresultatet blev riktigt bra.

Oskar Backlund

Projektledare, toofab