Vi är med och bygger Mood District

AMF Fastigheters ambition är att fortsätta utvecklingen av området kring Mäster Samuelsgatan, Mood District, i Stockholm. Fastigheten som berörs i projektet är Kv Grävlingen 12 och de intilliggande gatumiljöerna.

Kända varumärken och bolag

Vårt arbete är präglat av att delta i hyresgästförhandlingarna tillsammans med vår uppdragsgivare. Lokalerna kommer bland annat att fyllas av kända varumärken som DNB, Spotify och iZettle, för att nämnda några. Därefter tar projektledning, projekteringsledning och byggledning vid för att förverkliga dessa idéer i fastigheten.

Prestigelöshet är ett ord som sammanfattar projektet tillsammans med AMF Fastigheter i Kv Grävlingen – hela vägen från beställare till snickaren på golvet. Ett måste när vi har en tight tidplan att förhålla oss till.

Benjamin Toofani

Benjamin Toofani

Vice VD, toofab

Totalt 55 000 kvadratmeter

Total yta som berörs av ombyggnationen utgörs av 55 000 kvadratmeter, vilka innehåller både kontor, butiker och restauranger. toofabs arbete startade under första kvartalet 2015 och bedöms pågå fram till årsskiftet 2016/2017.