Modernisering i Gamla Stan

Beläget på Lilla Nygatan i Gamla Stan finner ni Sacos, Sveriges akademikers centralorganisations kansli. En fastighet fördelad på 8 plan som byggdes i slutet på 1970-talet. Här fanns ett stort behov av restaurering och toofab har under denna process bland annat agerat som lokalutredare, projekterings-, projekt- och byggledare på genomförandemodellen Construction Management (CM).

Uppdraget har i stora drag omfattats av att utreda behov, krav och kalkyl, planera och styra projektering och produktion, med målbilden att ha fräscha och yteffektiva lokaler för dels Saco och nya externa hyresgäster samt säkerställa byggnadens infrastruktur. I CM-upplägget ingick att leda utredningar, projekteringsledning, genomföra upphandling, byggledning av entreprenaden samt samordning av tekniska konsulter och kontakt med myndigheter gällande bygglov för åtgärder i befintlig byggnad.

Konkret görs en total renovering invändigt som omfattar nya installationer, ytskikt och planlösningar. Detta görs dels för att göra huset mer attraktivt ur nyttjandesynpunkt och för att kunna tillgodose tillgängligheten ur handikappsynpunkt. Möjligheten till mer personalintensiva planlösningar och installationer skapas samt att tre plan blir tillgängliga för externa hyresgäster och en modern konferensanläggning byggs.

Det är aldrig lätt att bygga i Gamla Stan. Det är mycket att ta hänsyn till särskilt vad gäller att leverera material och ta ut avfall. Även den invändiga logistiken har varit en utmaning då beslut togs mitt i projektet om att ersätta de båda befintliga hissarna med nya, vilket har inneburit att det funnits begränsade möjligheter med interna transporter.

Vi har restaurerat allt invändigt, vilket inneburit en rejäl uppdatering av fastigheten. För att bevara så mycket historia som möjligt och tänka både miljömässigt och ekonomiskt har vi återanvänt inredningsdetaljer så som kalkstensgolvet i entrén, dörrar och glaspartier på Sacos våningar.

Helen Larsson

Helen Larsson

Byggledare

Fotograf Peter Malmrup

Under projektets gång har toofab haft ett tätt samarbete med Annika Lukasson, projektledare på Saco samt Niclas Norling från Novogruppen.

Uppdraget beräknas vara klart våren 2021 och tilltänkta hyresgäster är bl.a. Copenhagen Economics.