Multiföretagets skelett fylls med nytt liv

Det rör sig om de kontorslokaler på Finlandsgatan där Fastpartner bygger om delar av sitt kontorsbestånd, förändringarna omfattar 50.000 kvm. I fastigheten, även kallad Kista Bright har bland annat Microsoft varit hyresgäst i cirka tre decennier. IT-jätten har nu lämnat Akalla för att flytta in i AMF Fastigheters Urban Escape i Stockholms city.

Toofab har på uppdrag av FastPartner genomfört projektering och projekt- och byggledning av lokalen där de tre företagen Larmia, Fidelix och Ecoguard nu samlats under gemensamt paraply. Befintlig lokal har genomgått en total ytskiktsrenovering, kompletterats med ett antal kontorsrum, öppen kontorsyta samt en central umgängesdel för att uppmuntra till spontana möten. I lokalen har man även byggt in en lättare lager- och labbverksamhet. Lokalen som har stora glaspartier har tilläggsisolerats för förbättrad ljudmiljö och sänkt energiförbrukning.

Då lokalerna som tidigare tillhört en och samma hyresgäst nu anpassas för flera hyresgäster har det medfört förändringar i brandsäkerhetskrav och utrymning. Samordning mellan brand och ventilation har varit en riktig nötknäckare som utförts i nära samarbete med förvaltningen.

Hyresgästanpassningen av Larmias lokal är en del av FastPartners storsatsning Kista Bright där befintliga lokaler moderniseras. I området kommer det bland annat finnas en gemensam konferensavdelning med bokningsbara mötesrum, hörsal, restaurang och gym.